Køge Sportsfiskerforening

Blev Stiftet i 1944.

Vi har som formål at samle al fiskevand i Tryggevælde Å samt Køge å, så flest mulige har adgang til at fiske i De to å systemer, enten som medlem eller med Dagkort, Det er ligeledes foreningens formål at samle alle Sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder samt bevarelse fiskevandene og ophjælpning af fiskebestanden.
I de senere år har vi lavet mange projekter med gydegrus og skjulesten.
Vanplejeudvalget har selv været i stand til at skaffe de midler til disse projekter og det har derfor ikke været nødvendigt at bede om særbidrag til disse vandløbsforbedringer.
 
I foreningen har vi også et socialt liv. om tirsdagen har vi Junioraften i klubhuset. Her er der mange aktiviteter man kan lære noget af. Teori om fisketeknik, fluebinding, grejfremstilling. Altsammen under kyndig vejledning af vores juniorleder Robert Benting (Bob).
 
Om Torsdagen er der almindelig klubaften med gode historier, aftaler om fisketure og ind imellem en film eller et foredrag. Der er også mulighed for at binde fluer til vores vandløb.
Vi mangler i øjeblikket en Redaktør til vores medlemsblad så det ligger stille.
 
I vores kalender vil alle arrangementer blive nærmere beskrevt, du vil finde den her på siden. kalender>>>>
Som medlem af vores forening bliver du også medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund med alle de fordele, der høre til det.
Herigennem vil du få tilsendt bladet Sportsfiskeren 10 gange årligt.
 
Koege sportsfiskerforening | CVR: 30031288 | Benløseparken 23, 1. tv., Ringsted - Danmark | kasserer.ksf@gmail.com